Многоклетка

Лайош Наги, Карой Сакони, Ференц Шанта, Ищван Йоркен

Клетката в нас и около нас. 
Клетката на човешките взаимоотношения - запор на желания, реакции, емоции. 
Клетката на егото. На обществото. На властта и подчинението.  
На общоприетото. На щампата.  
Клетката, в която ни вкарва страхът или в която се крием от страх, избягвайки среща със самите себе си.  
Клетката, в която някой ни затваря или пък доброволно влизаме и оставаме, а може би дори сами създаваме като убежище.
Клетката на вината и самоизолацията като капан.
Клетката, от която мечтаем да се освободим, но не знаем как да съществуваме извън нея.  
Клетката, която ни убива и същевременно онази най-малка единица на живот, която ни изгражда. Чрез нея дишаме, усещаме, мечтаем. Тя може да се Самообновява, Саморегулира, Самовъзпроизвежда.
Парадоксът на нашия многоклетъчен свят...

ВСИЧКИ ПОСТАНОВКИ
Новини