АСАНСЬОРЪТ

Георги Марков

„Асансьорът“ е пиеса за “чистите отношения” между Мъжът и Жената. Случайната им среща в един асансьор, който спира между етажите по “Силата на съдбата”, крие сложен авторов замисъл - персонажите преплитат своите съдби извън социалната среда, в “очакване да бъдат открити”, докато на финала се оказва, че срещата им е важна за тяхното нравствено и душевно оцеляване, изправени пред екзистенциална неудовлетвореност. Любовта идва неочаквано и неискана, минава покрай тях, за да се изгуби в пространството. Двамата изпадат в своеобразен емоционален дебат, в който излагат своите светогледи, за да остане избора неразрешен. И въпросът за свободата на избора без отговор, защото големите въпроси нямат вечни отговори, а преходни. Какъвто е и човешкият живот.
 
 

ВСИЧКИ ПОСТАНОВКИ
Новини